3D Studio Max

3D Studio Max je napredni računalni program za izradu 3D animacija, modela, računalnih igara te slika. Program je stvoren i razvijan od strane Autodesk Media and Entertainment kompanije.

Sadrži mogućnosti za modeliranje, kao i posebne dodatke za Arhitekturu. Koristi se na Microsoft Windows platformi.

Učestalo ga koriste kreatori računalnh igara, mnoga marketinška studia za TV reklame te Arhitektonska studija. Također se koristi za razne specijalne efekte u filmovima.

Zadnja verzija programa je 3D Studio Max 2017

Za lakši i napredniji rad, za 3D Studio Max dostupno je veliki broj dodataka

3D Studio Max

3D Studio Max je napredni računalni program za izradu 3D animacija, modela, računalnih igara te slika. Program je stvoren i razvijan od strane Autodesk Media and Entertainment kompanije.

Sadrži mogućnosti za modeliranje, kao i posebne dodatke za Arhitekturu. Koristi se na Microsoft Windows platformi.

Učestalo ga koriste kreatori računalnh igara, mnoga marketinška studia za TV reklame te Arhitektonska studija. Također se koristi za razne specijalne efekte u filmovima.

Zadnja verzija programa je 3D Studio Max 2017

Za lakši i napredniji rad, za 3D Studio Max dostupno je veliki broj dodataka