Adobe Photoshop

Adobe Photoshop je računalni program namijenjen za rastersko obrađivanje digitalnih fotografija. Trenutno je vodeći grafički alat. Koristi se na Microsoft Windows i Apple platformama. Kompanija zaslužna za Photoshop zove se Adobe Systems.

Zadnja verzija programa je Adobe Photoshop CC 2017

U izradi 3D vizualizacija Photoshop se koristi za izradu textura te završnu obradu izrenderiranih slika.

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop je računalni program namijenjen za rastersko obrađivanje digitalnih fotografija. Trenutno je vodeći grafički alat. Koristi se na Microsoft Windows i Apple platformama. Kompanija zaslužna za Photoshop zove se Adobe Systems.

Zadnja verzija programa je Adobe Photoshop CC 2017

U izradi 3D vizualizacija Photoshop se koristi za izradu textura te završnu obradu izrenderiranih slika.